Ling Qi

Ling Qi Healing is combinatie van aarde, kosmos en persoonlijke  energie welke het natuurlijk genezings proces assisteerd en versneld.

Het hoofddoel van Ling Qi healing is om gezondheid, harmonie en bewustwording te brengen naar de medemens.

Ling Qi beoefenaars gebruiken Qi gong om hun energie kanalen te openen versterken en te bundelen, meditatie zorgt er voor dat de hogere healing energieën   aangesproken worden.