Ling Kong Jing

Ling Kong Jing ook wel Empty Force genoemd.

Bij de energetische behandelingen raakt je het lichaam niet aan, maar worden (energetische) Wei Qi-velden van het lichaam bewerkt. Een onderdeel van deze Qigong-healing gebeurt op grotere afstand. Dit is mogelijk is omdat wij zwemmen in een zee van Qi, waarvan de subatomaire deeltjes, zoals ze ook in de kwantumfysica ontdekten, intelligent zijn en een bepaald bewustzijn hebben. In die vier- of meer-dimensionale ruimte zijn andere wetmatigheden van kracht, dan die wij in onze driedimensionale wereld ervaren met onze beperkte fysieke zintuigen. In de Qigong staat dit ook bekend als het werken met “Empty Force”, uitgaande Qi of Fa-Qi.